Velkommen til Kreasjonisme

Hva kom først, høna eller egget? Eller for den saks skyld, mennesket eller apene? Opprinnelsen til menneskeheten og universet forøvrig har vært en opphetet diskusjon i mange hundre år. Vi har i over hundre år undervist barna våre i troen på at evolusjon og den sterkestes rett, eller naturlig utvalg som man også liker å kaller det, er svaret på universets opprinnelse og alt vi har av planter og arter på kloden i dag. Mange vil hevde at alt vi lærer våre barn er basert på historier og antakelser av filosofer og forskere, at de har ingen håndfaste bevis og de overser totalt hva bibelen forteller oss. Er de virkelig så enkelt? Kan man bare avvise den ene til fordel for den andre?

Gud eller Darwin

Det var ikke før Charles Darwin, en britisk naturforsker, i 1859 ga ut boken Artenes opprinnelse at teorien bak evolusjon virkelig fikk ben å stå på. Dog Darwin i dag omtales som evolusjonens far, var han ikke først med å legge fram en slik teori. Diskusjonen om evolusjon over skapelse ble første gang skrevet om av den Greske filosofen Anaximander som levde på 500-tallet f.kr. men det var som sagt ikke før på slutten av 1800-tallet, da Darwin ga ut boken sin, at man gikk mer og mer bort fra bibelen og kreasjonismen. Darwins teori fikk raskt fotfeste over store deler av verden og i mange tiår lå hans teori til grunn for all undervisning om universets opprinnelse og artenes utvikling. På tidlig 1900-tallet startet diskusjonen om undervisning av kreasjonisme eller evolusjon i skolen opp på nytt. Tilhengerne av kreasjonisme hevdet, da som nå, at man kan ikke kunne undervise i en teori som ikke kan bevises vitenskapelig. Man kan heller ikke undervise kristendom og bibelens ord om man ikke godtar Genesis bok hvor det står sort på hvitt at Gud skapte universet og alt liv på jord. Genesis sier Gud skapte universet og alle arter i sitt syn og med alle de egenskaper de trengte for et evig liv for ca. 6000 år siden. Mens evolusjonistene på sin side hevder universet er mange millioner år gammelt og artene har utviklet seg selv fra en felles stamme, mens etter som behovet for endring har oppstått har artene på mirakuløst vis selv utviklet seg til de arter man ser i dag. Så hva skal våre barn og for den saks skyld noen av oss tro om vår opprinnelse?

Intelligent design eller skapelse

Enklere blir det heller ikke om man skal ta høyde for hva tilhengerne av intelligent design (ID) mener. ID hypotesen innebærer at det må finnes “noe” mer enn ordinære naturlige årsaker eller materielle mekanismer. Dessuten mener de at dette “noe” må være intelligent og være i stand til å fremkalle organismer.

ID er en teori som baserer seg på det må ha vært en intelligent årsak eller en “noe” som står bak, eller i alle fall er delaktig, i skapelsen av universet og artene. Teorien har ikke kunnet forklare hva dette “noe” er, men hevder at de kan bevise at universet og artene umulig kan ha utviklet seg slik de er uten hjelp. ID teorien kan som sagt ikke bevises, men forskere som er tilhengere av teorien hevder at de kan motbevise både Darwins teori om Evolusjon og en rekke feil i kreasjonistenes tankesett.

Hvem som til slutt har rett, og om mennesket noen gang kan samle seg bak en teori om vår opprinnelse og mening her på jord, er usikkert, men vi har i alle fall på denne nettsiden samlet informasjon om alle tre teoriene slik at man selv kan dra de konklusjonene man selv måtte finne naturlig.