8 spørsmål for evolusjonister

1: Hvordan oppsto det liv på jordkloden?

Professor i evolusjon, Paul Davids, har flere ganger hevdet at ingen vet hvordan livløse kjemikalier plutselig ble til levende celler. Andrew Knoll, professor i biologi ved Harvard, har sagt at vi vet ikke med sikkerhet hvordan liv ble til første gang. En lite celle trenger hundrevis av ulike proteiner. Selv om hvert eneste atom i universet hadde alle de riktige aminosyrene som er representert i alle tenkelige molekylære variasjoner, ville det ikke kunne utvikle seg til et levende organ uten noen form for intelligent design.

2: Hvor kom DNA koden til å være?

DNA koding er kanskje den mest ekstremt sofistikerte koden vi vet av. Vitenskapen begynte ikke å forstå koden før på 1960-tallet. Koden er bygd opp av ord og bokstaver hvor ordets mening ikke har sammenheng med det kjemiske stoffet bokstaven viser til. På samme måte som teksten på denne siden ikke er dannet av en kjemisk reaksjon i blekket eller pixlene på skjermen din. Det finnes i dag ingen kodesystem som ikke er menneskeskapt. Så hvordan ble DNA koden til om den ikke er skapt med utgangspunkt i intelligent design?

3: Naturlig utvelgelse VS evolusjon?

Kreasjonister godtar ikke Darwins prinsipp om naturlig utvelgelse, så hvordan kan de da undervise det som evolusjon og en forklaring på opprinnelse og mangfold i alle levende vesen? Per definisjon er naturlig utvelgelse en selektiv prosess basert på eksisterende informasjon, og ikke en kreativ prosess. Med andre ord, naturlig utvelgelse kan forklare hvordan den sterkeste art kom til å eksistere, men det kan ikke forklare hvor den sterkest art kom fra.

4: Hvordan kan evolusjonister med sikkerhet si at ID ikke eksisterer?

Problemet for evolusjonister er at alle levende ting preges i stor grad av utforming og design. De stiller aldri spørsmål dersom en arkeolog hevder at en potte de har gravd opp er designet av mennesker, men om noen hevder levende ting er designet er det ikke akseptabelt. Hvorfor skal vitenskapen begrenses til naturalistiske årsaker og ikke logiske årsaker?

5: Hvordan oppsto multi-cellen?

Hvordan forklarer evolusjonisten at celler tilpasset individuell overlevelse lærte seg selv å samarbeide og spesialisere seg selv slik at de samlet kunne lage komplekse planter og dyr?

6: Hvorfor oppsto sex?

Det er vitenskapelig bevist at ved lik ressursbruk har aseksuell reproduksjon 100% høyere suksessrate kontra seksuell reproduksjon. Hvordan har det seg da at det gjennom evolusjonen er seksuell reproduksjon som blir valgt? I tillegg må man spørre hvordan fysikk og kjemi på egenhånd kunne utvikle de apparater det var behov for? En ikke-intelligent prosess kan umulig planlegge for fremtidig koordinering av mannlig og kvinnelig kjønnsorgan.

6: Hvor er alle overgangfossiler?

Darwin bemerket i sine avhandlinger at det er en enorm mangel på overgangsfossiler. Evolusjonære familietrær vi viser til i dagens lærebøkene er basert på fantasi, ikke fossile bevis. Den anerkjente paleontolog Stephen Jay skrev i 1999 “Den ekstreme mangel på overgangsformer blant fossilene er et vedvarende problem som framstår som paleontologiens største forretningshemmelighet”. I de senere år har en stor del paleontologer sluttet seg til utsagnet. Så spørsmålet forblir ubesvart, hvor er alle overgangsfossilene?

7: Intelligens, meninger, altruisme og moral?

Hvordan klarte biologi å skape intelligens, mening, altruisme og moral uten hjelp fra en eller annen form for intelligent design?

8: Hva er poenget med menneskets eksistens?

Om alt og ingenting på jord eksisterer takket være utvikling, og vi som mennesker oppfant Gud, hva er da menneskets hensikt på jorden? Og burde vi undervise våre barn i nihilisme (livet er meningsløst) i stedet for vitenskap?