Forkaster kreasjonister vitenskap?

At kreasjonister og evolusjonister er fundamentalt uenig i universets opprinnelse er ikke noe nytt. Evolusjonister har i alle år hevdet at kreasjonister ikke har vitenskapelige bevis og ikke ser det store bildet. De hevder kreasjonistene bare ser bibelen og ikke er villig til å vurdere andre synspunkt. Men er dette sant? Er kreasjonister så selvopptatte og usikre?

Historisk vitenskap eller observert vitenskap

Kreasjonistene tolker hva bibelen forteller oss om Gud som eneskaper av universet og alt liv på jord. De mener jorden er ca. 6000 år gammel og at Gud har skapt mennesker og dyr i sitt bilde, med de egenskaper og ferdigheter de trengte. Evolusjonisten på sin side støtter seg til Darwins oppdagelser og teorien om naturlig utvelgelse blant alle jordens levende arter. De på sin side hevder universet er mange millioner år gammelt og de kan bevise det vitenskapelig. Faktum er at begge sider støtter seg på såkalt historisk vitenskap, da begge parter mener universet har en fortid ikke observert av mennesker. Denne type vitenskap står i sterk kontrast til nåtidens observerende vitenskap som utelukkende støtter seg på et metodisk system av direkte observasjon og repeterbare resultater, for eksempel via laboratorieforsøk.

Gregor Mendel genetikkens far

Det beste eksempel på at kreasjonister ikke avviser vitenskapen helt, er trolig munken Gregor Mendel. Mendel utførte en lang rekke godt dokumenterte vitenskapelige tester. Selv om Mendel på bakgrunn av bibelens tekster hadde en formening om hva han søkte etter, er hans arbeid basert på observasjoner, forskning, gjentatt eksperimentering og testbare konklusjoner. Hans arbeid er i dag base for alt vi vet om genetikk. Mendel dokumenterte alle sine hypoteser og lyktes i å bevis samtlige hypoteser med eksperimenter. Darwins livsverk er utelukkende basert på observasjoner, filosofiske forutsetninger og spekulasjon. Darwins teori er både interessant og spennende, men sannheten er at Darwins og evolusjonistenes teorier om universet og vår evolusjon er basert på en historie om en fortid man verken kan observere eller teste vitenskapelig.

Boken Genesis

I boken Genesis omtales evolusjonære ideer som opprinnelsesvitenskap, ikke operativ vitenskap. Siden både evolusjon og kreasjonisme er del av det religiøse verdensbildet, vil de for alltid påvirke hvordan forskere utfører opprinnelsesvitenskap. Utfordringen for forskere er at man kan ikke se bort fra de fundamentale forutsetninger som ligger til grunn for en teori, være det seg kreasjonisme eller evolusjon. De som støtter seg til evolusjonsteorien avviser det faktum at de har verken håndfaste eller fysiske bevis som støtter deres teori. De godtar heller ikke at deres teori må tolkes ut fra verdensbildet slik det framstår i dag, og ikke hvordan man tror det så ut for millioner av år siden.

Kreasjonister på sin side er store tilhengere av opprinnelsesvitenskap, da man kan finne en forklaring på de grunnleggende prinsipper som kreves for framdriften av vitenskapen i bibelen. I bibelen står det blant annet at opprinnelsesvitenskap krever troen på et forståelig univers, og evnen til å jobbe på lag med naturen for å finne de svar menneskeheten søker.

En annen måte evolusjonistene prøver å fremme sitt syn over kreasjonisme på er ved å hevde at ingen forskere godtar bibelens skapelsesberetning. Atter en gang finnes det ikke noe bevis for deres syn. Tvert imot, det er en rekke forskere og fysikere med doktorgrader som godtar bibelens skapelsesberetning og bruker det som utgangspunkt i sitt arbeid. Blant annet den meget anerkjent og prisvinnende anatomist Dr. David Menton. Det er virkelig på tide at evolusjonister stopper sitt arbeid med å sverte kreasjonismen og dens tilhengere. Fakta er at teorien bak kreasjonismen kan bevises både via bibelens skrifter og vitenskapelige forskning.