Argumenter mot kreasjonisme

Den innflytelsesrike, kristne teologen Augustine, skrev i det fjerde århundre at “Ingenting skapt av mennesket skal så tvil om Bibelens autoritet, siden denne myndigheten er større enn alle krefter i det menneskelige sinn”. Og slik ble det. De aller fleste kristne, inkludert den tids lærde og forskere, trodde at Gud skapte verden som er beskrevet i boken av Genesis i Bibelen.

Darwin “Artenes opprinnelse”

Det var ikke før Darwin ga ut sin bok Artenes opprinnelse i 1859 at man begynte å se andre mulige forklaringer på skapelsen enn det som ble hevdet i bibelen. Hundre år etter og det var få som ikke støttet teoriene framstilt av Darwin i 1859. Hans premisser for naturlig utvalg og artenes utvikling var vident godkjent og de aller fleste skoler underviste nettopp Darwins evolusjonsteori.

Få trodde på en bokstavelig tolkning av Genesis, med unntak av de fundamentalistiske evangeliske kristne.

En ny vår for kreasjonisme

Det var ikke før på 1950-tallet at kreasjonisme vs evolusjon igjen skulle bli heftig diskutert. De fundamentalistiske kristene gikk igjen på krigsstien for å tale bibelen og Genesis sak. Problemet er at deres argumenter ikke henger vitenskapelig på greip. La oss se på en del av disse argumentene.

Geologi og paleontologi

Skal vi tro kreasjonistene tar alle vitenskapelige instanser feil, være det seg geologi, astronomi eller paleontologi. De hevder alle mennesker stammer fra de 8 menneskene som befant seg på Noahs ark etter den store flommen for 4500 år siden. Vi har en rekke vitenskapelige bevis for at dette er feil. Det er ikke bare feil, det er umulig. All geologisk og paleontologist forskning viser at mennesker og dyr ikke kan utvikle seg så raskt som kreasjonistene hevder. Evolusjonismen har fakta på sin side, kreasjonistene har kun sin tro på Gud.

Fossiler forteller ikke sannheten

Ifølge kreasjonistene var de første menneskene på jorden Adam og Eva, skapte av Gud på magisk vis. Adam ble til fra en klump leire og Eva fra Adams ribbein. Hva er beviset? Bibelen og bibelen alene. Så hva med alle fossiler vitenskapen og evolusjon har på sin side? Vel, ifølge kreasjonistene beviser disse fossilene ingenting, men fakta er at vi har fossiler som forteller artenes utvikling fra dag en, både mennesket, dyrene og plantelivet kan spores millioner av år tilbake via fossiler.

Mikroevolusjon vs Makroevolusjon

Kreasjonistenes eneste vitenskapelige dokumentasjon er mikroevolusjon. Problemet er at de ikke godtar makroevolusjon. Ved å legge fokus utelukkende på mikroevolusjon, vil mengde arvemateriale begrenses betydelig. På dette grunnlaget mener kreasjonistene at variasjoner som ikke er å se på mikronivå ikke ligger latent for arten. Så langt er kreasjonister og evolusjonister enig, men evolusjonister og alle vitenskapelige miljø er enig om at denne endringen ser man først ved å studere mikroevolusjon over tid (makroevolusjon). En evolusjon bevist av vitenskapen over mange hundre år som kreasjonistene rett og slett bare avviser.

Den store flommen

Kreasjonistene støtter seg utelukkende på bibelen hva gjelder bevis på den store flommen på Noahs dag. Probleme er at det finnes ingen beviser for at flommen omfanget hele kloden. Vitenskapen har funnet en rekke beviser for flommer rundt den tiden bibelen viser til, men det er ingen bevis for en flom som dekket hele kloden. Hadde flommen vært så stor som kreasjonistene hevder, ville det vært store mengder geologiske bevis. Vi ville hatt uante mengder bevis for en slik flom, akkurat som vi har bevis for meteoritten som utryddet dinosaurene.

Fakta eller fiksjon

Skal man diskutere opprinnelsen og utviklingen av mennesket og universet, må man basere seg på ting man kan bevis. Sannheten er at det er det bare evolusjonister som kan, kreasjonister har ikke et eneste ubestritt bevis for sine argumenter.