Argumenter for Kreasjonisme

Diskusjonen evolusjon eller Kreasjonisme har pågått i mange hundre år. Selv i dag, i år 2017, diskuteres det hvem som har rett og hvilken retning man skal undervise på skoler. Trolig blir man aldri enig.

Ingen nye arter

Om man skal tro evolusjonsteorien framsatt av blant annet Darwin på 1800-tallet, hvordan har det seg da at det ikke er registrert en eneste ny art på over 6000 år? Faktum er at vitenskapen kan ikke vise til en eneste ny art de siste 6000 årene. Vi har selvsagt oppdaget nye typer dyr og insekter de siste 6000 årene men ikke en eneste ny art er funnet. Alle nye oppdagelser kan spores tilbake i historien.

Kakerlakken burde vært utryddet.

Ifølge evolusjonsteorien tar det mange millioner år for en art å utvikle seg, så hvordan har det seg da at vi ennå har kakerlakker? Kakerlakker spiser alt de kommer over, men kan ikke fordøye noe som helst. Kakerlakker er avhengige av mindre organismer (små insekter) som lever i magen deres som fordøyer det de spiser. Skulle Darwins teori stemme burde ingen av disse insektene eksistert i dag. Lignende tilfeller finner man en rekke steder i naturen hvor 2 arter er 100% avhengig av hverandre. At 2 arter skal være avhengig av hverandre i millioner av år bryter med alt evolusjonsteorien prøver å overbevise oss om.

Den menneskelige hjerne

Forskere har regnet seg fram til at om et menneske lærte noe nytt hvert eneste sekund ville hjernen vært full etter 3 millioner år. Ser man hva bibelen sier, er mennesket skapt i en kropp med organer beregnet for evig liv. Ifølge evolusjonsteorien endrer enhver art seg etter som det er behov for det. Hvordan har det seg da at mennesket ikke har utviklet seg til å eldes mye saktere? Vi har tross alt hjerner som kan fungere og fylles med ny informasjon i millioner av år. Om vi skal tro det Darwin og de andre evolusjonsforskerne prøver å overbevise oss om, burde da virkelig menneske som art ha utviklet seg til å leve evig for lenge siden.

Geologiske perioder

Dersom man tar utgangspunkt i evolusjonistenes geologiske perioder, hvordan har det seg da at vi har funnet menneskeskapte gjenstander i alle perioder? Vi har for eksempel “London hammeren” som er en hammer i jern og tre som ble funnet i London Texas i 1936. Hammeren ble funnet inne i en 400 millioner år gammel kalkstein. Eller hva med fot- og håndavtrykkene som ble funnet samme sted 5 år senere, også disse daterer dagens vitenskap til mer enn 400 millioner år gamle. Det er to mulige svar på dette. Enten skjedde faktisk alle de geologiske periodene samtidig eller over en meget kort periode, eller så er hele grunnlaget for evolusjonsteorien feil. «The big bang» skjedde aldri. I alle fall ikke for millioner av år siden.

Helium innholdet i atmosferen

Melvin Cook, amerikansk fysiker, professor og vinner av Nobelprisen, beviste at helium kommer inn i atmosfæren vår fra solvinden og radioaktiv nedbrytning av uran. Tar man utgangspunkt i Cooks nobelprisvinnende beregninger viser det at universitetet ikke kan være mer enn ca 10.000 år gammelt. Hadde universet vært noe mye eldre slik evolusjonistene hevder, ville vi alle vært død av oksygenmangel, da helium ville vært den største gassen i atmosfæren vår.

Genesis 6:4

I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige”.

Sent på 1950-tallet under veiarbeid i Tyrkia, nærmere bestemt i Euphratesdalen, ble det avdekket to lårben identiske med de lårben mennesker har i dag. Lårbenene målte ca. 120 cm i lengde. Vitenskapen har ikke funnet en eneste art i vår historie med unntak av mennesker som har ben som dette. Beinene ble sendt til Blanco fossilmuseum i Texas hvor det ble beregnet at den anatomisk korrekte høyden på dette mennesket var mellom 6.5 og 8 meter i høyde.