Koffein: Evolusjon eller skapelse?

Hva er opprinnelsen til kaffe? Stammer den fra en evig evolusjon blant plantene eller er det vår felles designer som har gitt plantene de gener som trengs for skape koffein?

Elsket og hatet

For mange er ikke dagen startet før man har fått i seg en kopp kaffe, eller tre. For andre er det en bitter illeluktende kopp de helst verken vil se eller lukte. Uansett hvilket forhold du har til kaffen er faktum at den påvirker både livet og språket vårt, være det seg at du drikker kaffen sort, tar kaffepausen din ute i det fri, slår av en prat med de lokale kaffedamene eller foretrekker en kopp Te eller et glass iskald cola. Koffein, kaffens viktigste kjemikalie og verdens største handelsvare etter olje, er en del av alle våre liv på godt og vondt.

Koffein er et naturlig organisk molekyl som har en farmakologisk virkning på mennesker og dyr. Det er det mest populære og moralsk aksepterte psykoaktive stoffet i verden, men ulikt de aller fleste psykoaktive stoffer mennesker i dag bruker er ikke koffein skapt i et laboratorie. Det er i følge evolusjonistene et resultat av millioner av år med evolusjon. Nyere studier hevder at enzymene som trengs for å skape koffein har sitt utspring i tre totalt ulike planter som ikke engang er i familie med hverandre. De hevder enzymene har mutert gang på gang til de klarte å utvikle koffein slik vi kjenner stoffet i dag. Problemet til evolusjonistene er som alltid at de ikke kan bevise hvordan plantene skal ha klart dette. De kan bevise at komponentene til enzymet som ligger til grunn for koffein er å finne i tre ulike planter, men de kan ikke bevise hvordan disse plantene kom til å utvikle seg til en plante, og heller ikke hvor plantene fikk det biologiske maskineriet for å gjennomføre slike mutasjoner. Siden de ikke kan bevis sin teori med vitenskap går de bare ut fra at plantene via naturlig utvalg har mutert gang på gang.

Kaffe og naturen

Forskere har funnet bevis for at koffein i pollenfrøene til de ulike kaffeplantene gir bier en farmakologisk reaksjon som gjør at de kommer tilbake gang på gang. De har videre bevist at mindre mengder koffein i bladene på kaffeplanter i stor grad holder skadedyr borte. Med andre ord, råtne blader fra disse plantene kan virke til å være naturenes eget plantevernmiddel. Dette underbygges videre av det faktum at andre planter eller ugress aldri vokser rundt stammen på en kaffetre.

Nå kan man ikke nekte for at det er spennende at man kan bevise at koffein har samme innvirkning både på mennesker, dyr og planter, men det er ikke bevis for evolusjon. Spørsmålet består; hvor har plantene fått verktøy og informasjon fra til å gjennomføre en så kompleks mutasjon?

Kreasjonistene på sin side hevder at alt vi vet om koffein, og plantene som produserer det, er klare tegn på at Gud skapte plantene og gitt dem de egenskaper de har. Vi har tross alt bevist at koffein spiller en viktig rolle i disse plantenes liv lenge før mennesket fant stoffet og innså hva det kunne gjøre for oss. Gud skapte alle typer planter og dyr for rundt 6000 år siden, og dagens forskning støtter ideen om at Gud utviklet noen typer planter med evne til å lage koffein. Skrifter fra boken Genesis og biologiske observasjoner bekrefter at både planter og dyr er utstyrt med evnen til store biologiske endringer uten samspill med andre arter. Koffein, som alt annet i naturen, er takket være godt design, ikke evolusjon.